Colofon / verklaring m.b.t. gegevensbescherming

Verklaring i.v.m. het inwinnen en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens

Bij elke toegang tot het internetaaanbod van het Bondsministerie van Buitenlandse Zaken en bij elke opvraging van een gegevensbestand door een gebruik(st)er worden tijdelijk data omtrent deze trans­actie in een protocolbestand opgeslagen en verwerkt.

Voorafgaand aan het opslagen wordt elke record door een wijziging van het IP-adres geano­nymiseerd.

Er worden meer bepaald over elke toegang/ opvraging de volgende gegevens opgeslagen:

  • geanonymiseerd IP-adres
  • datum en tijd,
  • opgevraagde pagina/ naam van het opgevraagde bestand,
  • overgedragen hoeveelheid gegevens,
  • melding, of de toegang/ opvraging succesvol is verlopen.

Deze gegevens worden enkel voor statistieke doeleinden en ter verbetering van het aanbod geëvalueerd en vervolgens gewist.

Zij worden niet op andere wijze gebruikt of aan derden doorgegeven.

Bij het oproepen van bepaalde pagina’s wordt ter vergemakkelijking van de navigatie gebruik gemaakt van zgn. temporaire cookies. Deze session cookies bevatten geen persoonsgerela­teerde gegevens en komen na afloop van de sessie te vervallen. Er wordt geen gebruik ge­maakt van technieken zoals bv. Java-applets of Active-X-controls waarmee het toegangspro­fiel van de gebruik(st)er zou kunnen worden nagegaan.

Post- en e-mailadressen, die in het kader van aanvragen of bestellingen van informatiemate­riaal worden vermeld, dienen uitsluitend ter correspondentie resp. verzending.

Redactie en techniek

Henrike Radermacher (verantwoordelijk)

Anneleen Verhaegen

Het internetaanbod van de Duitse ambassade in Brussel wordt uitgegeven door de Persdienst/Dienst Communicatie.

Henrike Radermacher

Duitse Ambassade Brussel
Jacques de Lalaingstraat 8 - 14
1040 Brussel
Tel.: 02/ 787.18.00
Fax: 02/ 787.28.00
bruessel%27%diplo%27%de,info

Indien u vragen heeft over onze ambassade, en u geen antwoorden op onze website gevonden heeft kan u ons altijd contacteren op:

Telefoon: +32 (0)2/787.18.00
Fax: +32 (0)2/787.28.00

Contact

Gestaltung und technische Umsetzung

Gebruiksvoorwaarden

Gelieve onze gebruiksvoorwaarden te raadplegen

Copyright foto's

Bundesbildstelle, BPA
Fotoarchiv, AA
dpa/picture-alliance
Colourbox.com