Service

Kanzleigebaeude

Consulaire Dienst

Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland
J. de Lalaingstraat 8 - 14
1040 Brussel

Tel.: 02/ 787.18.00  -  Fax: 02/ 787.28.00

Consulaat

Hier vindt u de openingsuren en de spreektijden van de consulaire dienstverlening.

Pass mit Ein- und Ausreisestempeln

Visa / Wetgeving met betrekking tot buitenlanders

De visa-afdeling behandelt alleen visum-aanvragen van personen die doorgaans (minstens 6 maanden) legaal in België verblijven.

Hulp in noodgevallen

Notfallknopf

Vooraleer u op reis vertrekt wensen wij u te informeren om eventuele problemen in het buitenland te kunnen vermijden. Mocht het dan toch gebeuren dat uw geld gestolen wordt of uw pas verloren is, vindt u hier informatie over hoe de ambassade u kan verder helpen.

Gewoonterechtattesten

Sinds 1 september 2014 heeft de Ambassade de afgifte van de zgn. gewoonterechtattesten stopgezet. Duitse staatsburgers die door Belgische instanties gevraagd worden een gewoonterechtattest te tonen, worden verzocht aan de desbetreffende Belgische instantie het bijgevoegd blad met toelichtingen te laten zien.

Toelichting omtrent het verkrijgen van akten van de burgerlijke stand

Karteikasten, (c) colourbox.com

Information über Urkundenbeschaffung finden Sie hier.

Milieustickers

Waar in België zijn de Duitse milieustickers voor motorvoertuigen beschikbaar? Om een zelfklevende sticker te kunnen verkrijgen – maatregel ter bestrijding van het fijne stof, in vele Duitse steden p...

Aanmelding van uit het buitenland naar Duitsland uitgezonden werknemers per 1 januari 2017 via internet mogelijk

Mindestlohn

Voor de periode van hun werkzaamheden dienen voor werknemers die vanuit het buitenland zijn uitgezonden, de in Duitsland van kracht zijnde relevante arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld minimumloon e...